ÖPPETTIDER ONSDAGAR 14-17 | LÖRDAGAR 13-16

BAKOM MUSEET STÅR

J.P. JOHANSSON SÄLLSKAPET

1992 bildades J.P. Johansson-sällskapet, och sedan 1994 har vi drivit ett museum med huvudsakligt fokus på rörtångens och skiftnyckelns uppfinnare. Museet tvingades tyvärr att stänga 2018 och magasinera föremålen, då vi inte fick använda lokalen längre. Men en arbetsgrupp tillsattes som skulle försöka skapa en ny framtid för museet. Det väcktes nya idéer, och en ny tanke var att vi skulle låta produkterna och tillverkningen och dess många olika effekter på orten och människorna i Enköpingstrakten få ett större utrymme.

Men det stora problemet var ju att hitta en lämplig lokal och finansiera den. I november 2019 fick vi kontakt med entreprenören och fastighetsägaren Ola Bigelius, som erbjöd oss en lokal på 300 kvm, som han kunde iordningställa efter våra behov och dessutom låta oss använda den under tre år utan hyra, alltså till och med 2022. Vi slog till!

Parallellt med ombyggnaden planerade vi för att få låna tillbaka de föremål som Enköpings Museum hade erbjudit sig att ta hand om, katalogisera och förvara på ett betryggande sätt. I mars 2022 kunde vi hålla årsmöte med sällskapet i den nya lokalen, och den 21 maj öppnade vi portarna för allmänheten!

På det nya museet visas Bahco-företagens verksamhet, produkter och utveckling. Här visas också den fantastiska resa som skett med varumärket BAHCO. Efter att Sandvik 1991 köpt Bahco Verktyg, sålöde man 1999 hela sitt affärsområde Sågar och verktyg, i vilket Bahco Verktyg ingick. Köpare var det amerikanska företaget Snap-on, som genom affären blev världens största verktygsföretag. De använder sedan några år tillbaka BAHCO som varumärke för merparten av sina produkter över hela världen, inklusive rörtången och skiftnyckeln. På museet visas också ett urval av verktygsprodukter från Snap-on under varumärket BAHCO.

En annan avsikt med museet är att det skall spegla den stora betydelse som Bahco haft för staden Enköping och dess utveckling. Bahcos avknoppningar erbjuds t.ex. utrymme för exponering av deras moderna produkter.

Planen är att museet skall vara dynamiskt och producera tillfälliga utställningar, ordna föredrag och sociala aktiviteter, inte minst tillsammans med gamla Bahco-iter.

Skall vi lyckas med museet måste vi bli många medlemmar, som tillsammans kan sprida information och hjälpas åt att utveckla det. Vi välkomnar både aktiva och passiva medlemmar, och i grunden vill vi hävda att medlemskap är en kulturgärning för Enköping och dess historia.

BILDER FRÅN INVIGNINGEN AV DET NYA MUSEET, DEN 21 MAJ 2022.

OM J.P. JOHANSSON SÄLLSKAPET

J.P. Johansson Sällskapet bildades 9 maj år 1992 , är en ideell och opolitisk förening.  Den ideella föreningen J.P. Johansson-sällskapet har till uppgift att sammanföra personer med intresse för J.P. Johansson och hans verksamhet. Detta skall ske genom att dokumentera hans patent och industriella gärning, sammanställa hans kommunalpolitiska gärning och föreningsverksamhet samt sprida information och upplysning om J.P. Johansson samt uppliva och levandegöra minnet av honom. Detta står i första paragrafen i sällskapets stadgar. 

Styrelsen består av

Ordförande
Stig Lundh

Sekreterare
Kjell Hansson

Kassör
Rolf Jönsson

Klubbmästare
Martin Ancons

Ledamot
Bengt Carlsson

Ledamot
Christer Löthegård

Ledamot
Christina Wässman-Lundberg

Ledamot
Christer Ångman

BLI MEDLEM DU OCKSÅ

OCH STÖD ARBETET.

Vår verksamhet är helt beroende av våra medlemsavgifter och bidrag. Vi vill därför väldigt gärna hälsa dig varmt välkommen som medlem till vårt sällskap.

Medlemsavgift 150 kr.
Företags- /föreningsmedlem 700 kr inkl. reklam.

Som medlem har du fritt inträde till museet.

Betala med Swish 123 029 74 73 eller till sällskapets bankgiro nr 5317-6764. Märk betalningen med ert namn.